Xuất khẩu bất ngờ “giảm tốc”, cán cân thương mại nhập siêu 845 triệu USD

Rate this post

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1/9/2022 (từ 1/9 đến 15/9/2022) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả vào nửa cuối tháng 8/2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2022 đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2022 đạt 526,04 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứng tăng 71,46 tỷ USD). Tỷ giá tuyệt đối là USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 49,93 tỷ USD); giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 21,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ đầu tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 6,95 tỷ USD về tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2022.

Một số nhóm hàng có giá trị xuất khẩu giảm gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,17 tỷ USD (tương ứng giảm 38,2%); điện thoại và linh kiện giảm 1,07 tỷ USD (tương ứng giảm 31,5%); hàng dệt may giảm 980 triệu USD (tương ứng giảm 44,8%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 751 triệu USD (tương ứng giảm 29,7%) …

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD, tăng 17,8% (tương ứng tăng 40,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 7,3 tỷ USD (tương ứng tăng 29,7%); hàng dệt may tăng 5,35 tỷ USD (tương ứng tăng 24,1%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,84 tỷ USD (tương ứng tăng 14,3%); điện thoại và linh kiện tăng 4,7 tỷ USD (tương ứng tăng 12,5%)….

Cộng dồn giá trị xuất khẩu một số nhóm hàng lớn
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 9,59 tỷ USD, giảm 35,4% (tương ứng giảm 5,27 USD). ) so với kỳ thứ 2 của tháng 8 năm 2022.

Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 195,04 tỷ USD, tăng 18% (tương đương 29,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng giá trị. giá trị xuất khẩu của đất nước.

Ở chiều ngược lại, trong kỳ 1 tháng 9 năm 2022, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 2,14 tỷ USD về trị giá tuyệt đối). với kết quả vào nửa cuối tháng 8 năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa kỳ 1/9/2022 giảm so với kỳ 2/8/2022 chủ yếu ở các nhóm hàng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 372 triệu USD (tương ứng giảm 372 triệu USD). giảm 17,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 355 triệu USD (tương ứng giảm 9,8%); kim loại thường khác giảm 162 triệu USD (tương ứng giảm 36,7%); vải các loại giảm 107 triệu USD (tương ứng giảm 17%) …

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 31,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,38 tỷ USD (tương ứng tăng 20,7%); xăng dầu các loại tăng 3,67 tỷ USD (tương ứng tăng 132,6%); than các loại tăng 2,76 tỷ USD (tương ứng tăng 95,2%) …

Nhập khẩu một số lượng lớn hàng tồn đọng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/9/2022 và tháng cuối năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cộng dồn giá trị nhập khẩu một số nhóm hàng lớn
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong kỳ đầu tháng 9/2022 đạt 8,96 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 1,59 tỷ USD) so với kỳ trước. với kỳ 2 tháng 8 năm 2022.

Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 169,85 tỷ USD, tăng 13,5% (tương đương 20,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu. của đất nước.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.