Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 03 tháng 11 năm 2022

Rate this post

Tổng quan Khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày: $ 557,3 triệu, giao ngay trung bình 30 ngày: $ 462,3 triệu. Tổng hợp đồng tương lai: 96,5 triệu đô la. Năm đồng tiền được giao dịch hàng đầu lần lượt là Tether (↓ 0,01%), Bitcoin (↑ 0,28%), Ethereum (↑ 0,8%), USD Coin (0,01%) và Dogecoin (3,9%). Lợi nhuận mạnh mẽ từ Giao thức dải (↑ 127%),…

Bài đăng Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 03 tháng 11 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên Kraken Blog.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *