Cách Lightning cách mạng hóa huy động vốn từ cộng đồng – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận ý kiến ​​của Kroum Kroumov, một copywriter, biên tập viên và người viết UX.

Huy động vốn từ cộng đồng luôn là một cách tuyệt vời để có được nguồn tài chính cho công việc của bạn và chắp cánh cho những tham vọng của bạn. Hầu hết các nền tảng huy động vốn cộng đồng trên internet không theo kịp những thay đổi về chính trị, công nghệ và những tiến bộ của tương tác trực tuyến, chủ yếu là sự phát triển của cộng đồng trực tuyến. Sự kiểm duyệt và tiếp cận quá mức của chính phủ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu đổi mới trong huy động vốn từ cộng đồng.

Ở đây, chúng ta sẽ khám phá cách Lightning đang định nghĩa lại huy động vốn từ cộng đồng, những tính năng mới nào đang trở nên khả thi và nền tảng huy động vốn cộng đồng nào đang dẫn đầu trong việc đổi mới và nâng hệ sinh thái bitcoin / Lightning lên tầm cao mới.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *