Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng ý Tiền điện tử là tương lai của tài chính

Rate this post

Một cuộc khảo sát mới đã tiết lộ rằng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng ý rằng tiền điện tử là tương lai của tài chính.

Đầu tư thang độ xámnhà quản lý tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã xuất bản một cuộc khảo sát quốc gia mới, đã tiết lộ rằng “Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng ý tiền điện tử là tương lai của tài chính.

Cuộc khảo sát trực tuyến do The Harris Poll, một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu, thực hiện từ ngày 6 đến 11 tháng 10. Tổng cộng có 2.029 người lớn, những người có khả năng là cử tri, đã tham gia.

Cuộc khảo sát đã kiểm tra “Cách người Mỹ nhìn nhận tình trạng của nền kinh tế và tiền điện tử trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2022 của Hoa Kỳ”, Chi tiết thêm về công ty tiền điện tử:

Hơn một nửa số người Mỹ được khảo sát (53%) đồng ý rằng tiền điện tử là tương lai của tài chính, bao gồm 59% đảng viên Đảng Dân chủ và 52% đảng viên Đảng Cộng hòa, với 44% người Mỹ lưu ý rằng họ mong đợi tiền điện tử là một phần trong danh mục đầu tư của họ trong tương lai.

Với lạm phát cao kỷ lục và suy thoái kinh hoàng, 25% số người những người được hỏi nói rằng lạm phát và tình hình kinh tế hiện tại đã khiến họ quan tâm hơn đến tiền điện tử.

Giám đốc điều hành Grayscale, Michael Sonnenshein nhận xét: “Khi chúng tôi tiến tới cuộc bầu cử giữa kỳ, các cử tri Hoa Kỳ đang xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử, tài chính truyền thống và tình trạng của nền kinh tế.”

Về quy định tiền điện tử, 39% nghĩ rằng Mỹ tụt hậu so với các nước khác khác trong việc tạo ra một môi trường pháp lý giúp mọi người giao dịch tài sản kỹ thuật số dễ dàng hoặc an toàn.

Hơn nữa, 81% đồng ý rằng cần có quy định rõ ràng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm 88% đảng viên Dân chủ và 77% đảng viên Cộng hòa, Grayscale nói thêm:

Hơn bốn phần năm đảng viên Cộng hòa (81%) và đảng viên Dân chủ (82%) cảm thấy điều quan trọng là phải thực hiện cách tiếp cận ưu tiên người tiêu dùng đối với quy định.


Xem thêm:

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng ý Tiền điện tử là tương lai của tài chính

4,1 trên 56 đánh giá

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *