Phản ứng của việc phát hành Sách trắng Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là bản ghi cuộc trò chuyện Twitter Spaces gần đây về Sách trắng về Bitcoin và ý nghĩa của nó đối với cộng đồng Bitcoin.

Nghe Không gian Twitter này:

Dan Held: Hãy chạm vào một số viên đạn khác của bạn. Sự tiếp nhận ban đầu khá giống – tôi luôn rất tò mò về điều đó. Chỉ cần nhìn thấy phản ứng đầu tiên của mọi người.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.