Các cuộc tấn công môi trường Greenpeace giúp Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Daniel Batten, một nhà phân tích Bitcoin ESG, nhà đầu tư công nghệ khí hậu, tác giả và nhà vận động môi trường.

Lớn lên vào những năm 70, hội đồng địa phương của chúng tôi đã cố gắng đưa tiền rác vào cộng đồng ven biển New Zealand của chúng tôi. Cả cộng đồng đã đến với nhau – không chỉ để chống lại kẻ thù chung (và giành chiến thắng), mà để khám phá sức mạnh của những gì có thể làm được như một phần của phong trào cơ sở, điều này là không thể một mình. Trong những năm tới, hầu hết cộng đồng đó, bao gồm cả tôi, sẽ tiếp tục trở thành tiếng nói cho nhân đạo và công bằng khí hậu.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *