Khánh Hòa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững các giá trị Vịnh Nha Trang

Rate this post

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1614 / QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang. Quyết định trên kèm theo Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang.

Khánh Hòa đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ rạn san hô ở vịnh Nha Trang.  Ảnh: VSD.
Khánh Hòa đưa ra nhiều giải pháp bảo vệ rạn san hô vịnh Nha Trang. Ảnh: VSD.

Quy chế nhằm phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhằm bảo tồn, khai thác hợp lý, hiệu quả và phát triển bền vững các giá trị của Vịnh. Nha Trang.

Nội dung phối hợp bao gồm quảng bá di sản; Xử lý sự cố, ô nhiễm, suy thoái môi trường và các giá trị Vịnh Nha Trang; Quản lý di sản, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác bảo tồn và phát huy di sản; Thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang theo thẩm quyền; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đa dạng sinh học Vịnh Nha Trang; Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về Vịnh Nha Trang.

Theo đó, UBND TP Nha Trang sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên Vịnh Nha Trang …

Đồng thời, UBND TP Nha Trang sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trên Vịnh Nha Trang. Trang có ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Nha Trang.

Đơn vị này cũng được giao chủ động thông báo cho các sở, ngành liên quan về các vi phạm trên vịnh Nha Trang để giải quyết, xử lý. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Nha Trang.

TP Nha Trang sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hỗ trợ kinh phí, phương tiện hoạt động cần thiết để Ban quản lý Vịnh hoạt động. Ngoài ra, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ liên ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thi hành pháp luật. tổ chức và cá nhân.

Rạn san hô ở vịnh Nha Trang sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây.  Ảnh: Trung Vũ.
Các rạn san hô ở Vịnh Nha Trang đã bị suy thoái nghiêm trọng trong những năm gần đây. Ảnh: Trung Vũ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao TP Nha Trang phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn di sản, văn hóa, tuyên truyền giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên Vịnh Nha Trang …

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Du lịch có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, chủ tàu thuyền trên địa bàn ven biển và vùng phụ cận nâng cao nhận thức về Luật Du lịch và các quy định. liên quan đến bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển.

Đồng thời, Sở này sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia thẩm định các dự án du lịch trên vịnh Nha Trang và phối hợp với UBND TP Nha Trang và các cơ quan ban ngành liên quan. quản lý, kiểm tra hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan Vịnh Nha Trang; kiểm tra, phân loại chất lượng tàu thuyền vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Nha Trang theo quy định của pháp luật.

Một số khu vực lặn biển xung quanh Hòn Mun phải tạm thời đóng cửa để nghiên cứu.  Ảnh: Trung Vũ.
Một số khu vực lặn biển xung quanh Hòn Mun đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác khảo sát đáng giá. Ảnh: Trung Vũ.

Trước đó, ngày 24/6, Ban quản lý vịnh Nha Trang thông báo tạm dừng hoạt động bơi, lặn tại khu vực Hòn Mun kể từ ngày 27/6 cho đến khi có thông báo mới.

Việc dừng hoạt động tắm biển, lặn biển ở khu vực Hòn Mun là do nhiều loài san hô ở khu vực này và nhiều khu vực khác trên vịnh Nha Trang bị xâm hại và suy giảm trong thời gian gần đây.

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, việc tạm dừng hoạt động bơi, lặn ở Hòn Mun là để triển khai, khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định các khu vực dễ bị tổn thương; từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang trong thời gian tới.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.